© 3D PROJECT STUDIO, www.3d.piroha.eu, 3d@piroha.eu
PROJECT STUDIO 3D
Rodinné domy, polyfunkčné stavby, víkendové chatky, pamiatkovo chránené objekty, interiéry, rekonštrukcie, návrh fasády, zatepľovanie, výmena okien.

Architektúra a projektovanie

Architektonická a urbanistická štúdia Projekt pre ohlásenie drobnej stavby Projekt pre územné rozhodnutie Projekt pre stavebné povolenie Realizačný projekt a dielenská dokumentácia Projekt skutočného vyhotovenia stavby Tepelnotechnické posúdenie a energetický certifikát budovy Projekt zariadenia interiéru Projekt sadových úprav 3D vizualizácie interiérov a exteriérov Autorský, stavebný a technický dozor a poradenstvo Inžiniering
© 3D PROJECT STUDIO, www.3d.piroha.eu, 3d@piroha.eu
PROJECT STUDIO 3D
Rodinné domy, polyfunkčné stavby, víkendové chatky, pamiatkovo chránené objekty, interiéry, rekonštrukcie, návrh fasády, zatepľovanie, výmena okien.

Architektúra a projektovanie

Architektonická a urbanistická štúdia Projekt pre ohlásenie drobnej stavby Projekt pre územné rozhodnutie Projekt pre stavebné povolenie Realizačný projekt a dielenská dokumentácia Projekt skutočného vyhotovenia stavby Tepelnotechnické posúdenie a energetický certifikát budovy Projekt zariadenia interiéru Projekt sadových úprav 3D vizualizácie interiérov a exteriérov Autorský, stavebný a technický dozor a poradenstvo Inžiniering